Hoe ervaar je weerstand?

Hoe ervaar je weerstand?

Wanneer je weerstand ervaart wordt je geconfronteerd met een gesprekspartner die zich onder druk gezet voelt, iets tegen zijn zin in moet doen, of zich niet gehoord, gezien of erkend voelt. In de training feedback geven en ontvangen leer je welke triggers voor weerstand er zijn en hoe je hiermee om kunt gaan.

Wat is een weerstandswaarde?

De weerstandswaarde, kortweg ook weerstand genoemd, wordt uitgedrukt in de afgeleide SI -eenheid ohm (symbool: Ω). Een weerstand heeft een waarde van 1 ohm als een spanning van 1 volt over de component leidt tot een stroom van 1 ampère.

Hoe herken je weerstand bij een ander?

Herkennen van weerstand bij een ander is belangrijk maar het is ook goed om bij jezelf te herkennen ‘wanneer je in de weerstand terechtkomt’. Directe weerstand is vrij gemakkelijk herkenbaar. Iemand uit zijn bezwaren eerlijk en direct, hij/zij vertelt open hoe hij/zij er over denkt.

Hoe voorkom je weerstand in gesprekken?

Weerstand in gesprekken wordt voorkomen wanneer je goed aansluit bij de belevingswereld van de gesprekspartner, “in contact zijn”. Omgaan met weerstand begint al bij de start van elk gesprek, door oprechte aandacht te geven aan je gesprekspartner. Laten merken dat je interesse hebt voor de situatie van je gesprekspartner en hoe hij die ervaart,

Wat is de betekenis van ‘weerstand’?

Belangrijk bij het professioneel omgaan met ‘weerstand’ is dat je je beseft dat ‘weerstand’ jouw beleving is van het gedrag van de ander. De ander benoemt zijn gedrag niet als ‘weerstand’, integendeel. Weerstand is een manier van de ander om te laten merken dat hij betrokken is en dat hij opkomt voor zijn eigen belangen.

Wat is weerstand bij natuurkunde?

Weerstand kom je vaak tegen bij natuurkunde als je het hebt over elektriciteit. Weerstand zegt iets over hoe goed of slecht elektriciteit door een bepaalde stof kan stromen. Hier leggen we uit hoe je met weerstand kunt rekenen. Deze wet heeft de volgende formule: U = I x R .

Wat is weerstand in de psychologie?

[psychologie] – Weerstand is in de psychologie een proces waarbij de patiënt het goede verloop van therapie hindert. Het begrip werd voor het eerst beschreven door Sigmund Freud en Joseph Breuer in Studies over hysterie en neemt een centrale plaats in binnen de psychoanalyse. Freud zag het onderkennen en omgaan met weersta…