Hoe ecologisch is een houtkachel?

Hoe ecologisch is een houtkachel?

Ja, hout stoken kan ongezond zijn, als je op een mistige, windstille dag vervuild, vochtig en uitheems hout in een oude, slecht geventileerde kachel steekt. Maar enige nuance is wel op zijn plaats: bij correct gebruik is een houtkachel een uitstekend milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen.

Hoe werkt een hoog rendement houtkachel?

Bij een hoog rendement geeft de houtkachel veel warmte in de kamer en is er weinig warmteverlies naar buiten. Dit levert u drie voordelen op: Voordeel 1: U bespaart op stookkosten, want er is minder stookhout nodig. Voordeel 2: U stookt milieuvriendelijker, dankzij afname in schadelijke stoffen.

Wat stoot een houtkachel uit?

Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan onzuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de schoorsteen uit (bij de open haard gaat 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent).

Is een houtkachel goed voor het milieu?

Het stoken met een houtkachel is een duurzame manier van verwarmen. Houtkachels verwarmen uw huis namelijk milieuneutraal. Dat komt omdat hout een natuurlijke brandstof is die door het duurzaam aanplanten van bossen weer aangevuld wordt. Daarom valt hout ook onder de noemer hernieuwbare energie.

Welke houtkachel is milieuvriendelijk?

Wanneer we ons concentreren op de meest milieuvriendelijke, brandende houtkachels in onze showroom, hebben we de Dik Geurts Vidar Triple, de Kalfire W71/62F en de Spartherm Passo XS. De Dik Geurts Vidar Triple is een driezijdige, vrijstaande houtkachel gemaakt van staal.

Hoe ongezond is een houtkachel?

Houtrook bevat veel ongezonde stoffen, bijvoorbeeld fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ‘s). Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer en bevat meer stoffen die schadelijk zijn voor DNA (kankerverwekkende stoffen).