Wie betaald de quarantaine?

Wie betaald de quarantaine?

Geen doorbetaling loon tijdens quarantaine Het gevolg hiervan is dat u tijdens de quarantaineperiode geen recht heeft op loon, als u niet kunt thuiswerken. U kunt dan wel in gesprek gaan met uw werkgever om afspraken te maken. Bijvoorbeeld over dat u verlofuren/vakantiedagen opneemt zolang de quarantaine duurt.

Wie betaald mij als ik Corona heb?

Ze worden betaald zoals voor elke andere ziekte: – 30 dagen gewaarborgd loon betaald door de werkgever; – ziekte uitkering achteraf. De zieke werknemer moet zijn afwezigheid rechtvaardigen.

Wat als je toch gaat werken met Corona?

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet zich aan de voorschriften van het RIVM houden en maatregelen treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Daarbij moet je baas zich aan een aantal regels houden.

Wie heeft recht op tijdelijke werkloosheid?

Indien uw werkgever u tijdelijk geen of slechts minder werk kan aanbieden omwille van een daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus mag hij, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Wat als je in contact bent geweest met Coronapatiënt?

Nadat u heeft gehoord dat u in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft, gaat u meteen thuis in quarantaine en doet een zelftest of een test bij de GGD. U gaat 10 dagen in quarantaine geteld vanaf de dag van het laatste contact met de persoon die corona heeft.

Wie betaalt eerste maand ziekte?

Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Het gewaarborgd loon van een arbeider bedraagt twee weken loon. Als je langer dan 1 maand ziek bent of dan die twee weken, springt het RIZIV bij.

Hoe lang mag je niet werken als je corona hebt?

Hoe lang moet ik thuisblijven na een positieve coronatest? Je moet tot minimaal 5 dagen na de 1e ziektedag thuisblijven. Je moet na 5 dagen tenminste 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar buiten te mogen.

Hoe lang thuis na positieve test?

Positief getest met coronaklachten U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u klachten kreeg.

Hoe wordt tijdelijke werkloosheid betaald?

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon (begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Hoe tijdelijke werkloosheid aanvragen?

Dat kan je doen via het contactformulier:

  1. Kies bij ‘Ik heb een vraag over’ de optie ’tijdelijke werkloosheid corona’
  2. Laad het correct ingevulde en ondertekende formulier op bij ‘Documenten toevoegen’
  3. Klik op ‘Verzenden’. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging, en de HVW zal je aanvraag zo snel mogelijk behandelen.