Wie bestuurde de middeleeuwse stad?

Wie bestuurde de middeleeuwse stad?

De inwoners van een stad werden burgers of poorters genoemd. De rust in een dorp werd bewaard door de schout en zijn rakkers. Burgemeesters en schepenen bestuurde de stad.

Wie bestuurde het land in de middeleeuwen?

De landsheer was nog steeds de baas, maar de mensen in de nederzettingen gaven hem geld en in ruil daarvoor mochten ze de nederzetting stad noemen en zelf hun stad besturen.

Hoe was het leven in de middeleeuwen?

Hoe was het leven in de Middeleeuwen? Koningen en adel woonden vaak in kastelen. Ridders met iets minder geld woonden vaak in landhuizen. Ridders leefden samen met hun familie, pages en schildknapen, soldaten, bedienden, koks en stalknechten. Mensen met weinig geld woonden vaak op het boerenland in een hutje of klein huisje.

Hoe leefden ridders in de middeleeuwen?

Ridders leefden samen met hun familie, pages en schildknapen, soldaten, bedienden, koks en stalknechten. Mensen met weinig geld woonden vaak op het boerenland in een hutje of klein huisje. In de Middeleeuwen was het een mannenwereld waarin vrouwen niet zo serieus genomen werden. Mensen werden in de Middeleeuwen niet zo oud, hooguit maar 40 jaar!

Wat zijn de vroege middeleeuwen?

Vroege of donkere middeleeuwen: 4e tot 10e eeuw, worden gekenmerkt door het verval van het Romeinse Rijk, toenemende barbarisering en verschillende invasies, zowel van Germaanse stammen als van enkele steppevolkeren. De vroege middeleeuwen eindigen na het uiteenvallen van het rijk van Karel de Grote, die de feodaliteit heeft geïntroduceerd.

Wat waren de belegeringswapens in de middeleeuwen?

In de middeleeuwen gebruikten belegslegers een grote verscheidenheid aan belegeringswapens: stormladders, uitschuifbare ladders, rammeien, belegeringstorens, katten, tonnelons en velerlei soorten katapulten zoals de lepelblijde, ballista, springald en slingerarm. Andere belegeringstechnieken waren bijvoorbeeld het ondergraven van muren.