Welke stof heeft een slechte warmtegeleiding?

Welke stof heeft een slechte warmtegeleiding?

Stoffen die een zeer slechte warmtegeleiding hebben heten (warmte)isolatoren. Stilstaande lucht is een erg goede isolator, vandaar dat het vaak als isolatie gebruikt wordt (in een spouwmuur, in gaatjes van een wollen trui of in glaswol). Kan lucht echter stromen, dan zal de warmte veel sneller doorgegeven worden door convectie.

Wat is de warmtegeleidingscoëfficiënt?

De warmtegeleidingscoëfficiënt is afhankelijk van de temperatuur, dichtheid en het vochtgehalte. Hij wordt in het SI-stelsel uitgedrukt in W / (m · K) (de m staat hier voor meter). De warmtegeleidingscoëfficiënt is ook te schrijven als P · d

Wat is een warmtecapaciteit?

Warmtecapaciteit Warmtecapaciteit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van warmtecapaciteit is C (Hoofdletter om het te onderscheiden van soortelijk warmte!). De eenheid Joule per Kelvin (J/K) of Joule per graad Celsius (J/°C).

Wat is een soortelijke warmte?

De soortelijke of specifieke warmte is de warmtecapaciteit van één massa-eenheid van een bepaalde stof. De SI-eenheid van soortelijke warmte (ook wel specifieke warmte) is joule per kelvin maal kilogram. Water heeft een relatief grote soortelijke warmte: 4186 J/ (kg.K).

Wat is de thermische geleidbaarheid?

De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool λ) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt, en wordt onder andere gebruikt in de wet van Fourier (warmteoverdracht door geleiding ).

Welke metalen zijn geleiders?

Alle metalen zijn geleiders. De beste, dat wil zeggen met de kleinste soortelijke weerstand, zijn zilver en koper, omdat hun enige valentie-elektron zich vrijwel als een vrij gas door het kristalrooster beweegt, maar ook aluminium is een goede geleider.

Wat is een geleider in de elektriciteitsleer?

Een geleider in de elektriciteitsleer is een materiaal of voorwerp dat elektrische stroom doorlaat en een lage weerstand vertoont, die voor praktische doeleinden verwaarloosbaar is. Alle metalen zijn geleiders.

Wat zijn goede warmtegeleiders?

Stoffen die goed geleiden, heten goede warmtegeleiders. alle metalen zijn goede warmtegeleiders. Voorbeelden van metalen zijn:ijzer-koper-aluminium-goud-zink-lood-nikkel en tin. Metalen van kamertemperatuur voelen koud aan. Ze geleiden goed warmte uit je huid naar het metaal.

Wat is de elektrische geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid. De eenheid van geleidbaarheid is de siemens (S). Zoals de impedantie een generalisatie van de weerstand is, is de admittantie (een complexwaardige grootheid) een generalisatie van geleidbaarheid.