Welke informatie staat er bij de Eigendomsinformatie?

Welke informatie staat er bij de Eigendomsinformatie?

U ziet:

  • De kadastrale eigenaar (persoon of bedrijf/instantie)
  • De plaats van het perceel (de kadastrale aanduiding en het adres)
  • De oppervlakte (niet bij appartementen)
  • Koopjaar*
  • Koopsom*
  • De zakelijke rechten.
  • Eventuele belemmeringen.
  • Eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht.

Wat staat er in een kadastraal uittreksel?

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens. De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt: zijn rechten.

Welke gegevens heeft het Kadaster?

Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de rechten die hierop rusten. Met registergoederen – denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen – heeft iedereen wel eens te maken. Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid.

Hoe kunt u eigendomsinformatie afnemen?

U kunt Eigendomsinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Meer informatie over inzage in de Basisregistratie Kadaster vindt u op de pagina BRK Inzage.

Wat staat er in de eigendomsakte?

Wat staat er in de eigendomsakte? De eigendomsakte is dus een afschrift van de akte van levering. De informatie die u hierin vindt, is dezelfde als in de akte van levering. De eigendomsakte is een overzicht van alle afspraken die zijn gedaan tussen de kopende en verkopende partij. Dit kunnen nieuwe afspraken zijn of overeenstemmingen,

Wanneer Vraagt u naar de eigendomsakte van uw woning?

Als u een woning wilt verkopen, dan vraagt een taxateur of makelaar naar de eigendomsakte, ter inzage en ter controle. Het is van belang dat u deze dan bij de hand hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u bij Kadasterdata de eigendomsakte van uw woning opvragen.

Hoe voorkomt u het eigendomsbewijs kwijt?

Het is belangrijk dit document goed te bewaren, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u het kwijt bent. Gelukkig is dat geen probleem, want bij Kadasterdata vraagt u het eigendomsbewijs eenvoudig op.