Wat zijn de voordelen van zorg op afstand?

Wat zijn de voordelen van zorg op afstand?

Als grootste voordelen zien mensen dat zorg op afstand (reis)tijd bespaart, laagdrempelig is en zorgkosten kan verlagen. Nadelen worden ook gezien. Zo is er de vrees dat de zorg minder persoonlijk wordt. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ van Medicinfo.

Wat houdt zorg op afstand in?

Een veelgebruikte term is ook ‘zorg op afstand’: het op afstand verlenen van zorg door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De cliënt en de zorgverlener bevinden zich hierbij niet in dezelfde ruimte. Een andere vorm van domotica is die voor de intramurale zorg, zoals verpleeghuizen.

Wat is de organisatie van de gezondheidszorg?

De organisatie van de gezondheidszorg. De Nederlandse gezondheidszorg zit gecompliceerd in elkaar. De overheid speelt een belangrijke rol in het controleren en sturen van de gezondheidszorg, middels daartoe in het leven geroepen commissies en groeperingen. We bespreken hier de indelingen van de gezondheidszorg naar: doel van de zorg;

Wat is de indeling van de gezondheidszorg?

Indelingen. Een vaak gehanteerde indeling van de gezondheidszorg is die in: spoedeisende zorg (acuut, spoed), niet spoedeisende zorg (electief), chronische zorg en wenszorg (zoals bij zwangerschappen). Een andere indeling is die in intramurale en extramurale zorg.

Wat is gezondheidszorg aan huis?

Gezondheidszorg aan huis. Met de oprichting van de eerste kruisvereniging in 1875 is in Nederland begonnen met de opbouw van een fijnmazig syteem van professionele gezondheidszorg aan huis, de wijkverpleging, kraamzorg en zorg thuis. Dit systeem is wereldwijd vrijwel uniek en is de reden dat Nederland een van de weinige Westerse landen is waar

Wat is de gezondheidszorg in een bepaald land?

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen,

Wat zijn de voordelen van intramurale zorg?

Intramurale zorg is het tegenovergestelde van extramurale zorg. Het houdt eigenlijk in dat patiënten niet in staat zijn om thuis te blijven wonen maar verzorgd moeten worden in een instelling. Dit kan een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten zijn.

Wat is zorg met aandacht?

Het gaat om mentaal welbevinden, eigen regie voeren, zingeving, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Wij doen wat de cliënt vraagt. Dat doen we met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. Op een professionele, persoonlijke en integere manier.

Hoe werkt zorg op afstand?

Zorg op afstand is het bieden van zorg door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie. Bijvoorbeeld via de telefoon en met behulp van een camera kun je elkaar zien via de televisie of een computerscherm.

Wat is intramurale zorg?

Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is zorg die geboden wordt in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een ggz-instelling.