Wat veroorzaakt een trauma?

Wat veroorzaakt een trauma?

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen.

Wat moet je doen als je getraumatiseerd bent?

Geduld helpt.

  1. Vraag aan degene met het trauma wat die van jou verwacht.
  2. Vraag door in gesprekken.
  3. Neem het leven van de ander niet over.
  4. Stap niet makkelijk over de problemen van de ander heen.
  5. Luisteren naar de traumatische ervaring van een ander die je lief is en hem/haar ziet worstelen kan zwaar zijn.

Kan je genezen van trauma?

Afhankelijk van de persoon en de ernst en aard van de traumatische ervaring, kan het weken tot jaren duren voordat het trauma verwerkt is. Het heeft tijd nodig om het evenwicht in uw leven weer terug te vinden. U kunt het trauma (sneller) verwerken door zelfhulp.

Wat kun je doen voor iemand met depressie?

Omgaan met depressie – 10 tips: wat kun je doen voor iemand met een depressie? (en wat liever niet) 1. Oordeel niet, maar luister Laat de depressieve persoon praten en vraag naar zijn of haar gedachten. Een depressief persoon schaamt zich vaak voor zijn gedachten. Veroordeel die gedachten niet maar zeg dat die gedachten over zichzelf, anderen

Wat zijn de gevolgen van een depressie?

Voorbeelden zijn een verstoord slaapritme, energieverlies, veranderde eetlust, obstipatie of libidoverlies. Tenslotte hebben mensen met een depressie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor de omgeving. Samenleven met iemand met een depressie is zwaar.

Wat zijn de klachten van een depressie?

Vaak zijn er ook lichamelijke klachten die het leven van de patiënt en zijn naaste omgeving kunnen ontregelen. Voorbeelden zijn een verstoord slaapritme, energieverlies, veranderde eetlust, obstipatie of libidoverlies. Tenslotte hebben mensen met een depressie een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.