Wat moet je doen als iemand anorexia heeft?

Wat moet je doen als iemand anorexia heeft?

Praat met je partner, familie of vrienden wanneer je graag eerst over je anorexia spreekt met mensen die je al goed kent. Ga in gesprek met een professionele hulpverlener, zoals je huisarts. Hij of zij kan jou naar een geschikte behandelaar doorverwijzen. Door te praten met lotgenoten kan je ervaringen delen.

Is een eetstoornis erfelijk?

Tweelingstudies wijzen erop dat erfelijke factoren een rol spelen bij eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Waarom wordt je niet ongesteld Als je anorexia hebt?

Bij vrouwelijke patiënten met anorexia nervosa kan een primaire amenorroe bestaan of een secundaire amenorroe ontstaan. Het is een hypogonadotrope hypo-oestrogene amenorroe uitgaande van de hypothalamus en berustend op afwezige of onvoldoende secretie van gonadotrophin releasing factor (GnRH) door de nucleus arcuatus.

Hoe behandel je iemand met een eetstoornis?

Hoe ga je om met iemand met een eetstoornis?

 1. Lees je in over eetstoornissen.
 2. Ga het gesprek aan.
 3. Stel vragen, luister goed en wees empatisch.
 4. Laat je eigen kwetsbare kant zien.
 5. Stimuleer hulpverlening, maar ga niet pushen.
 6. Vertel waarom je van hem/haar houdt.
 7. Wees hoopvol.
 8. Pas op met NIET-helpende opmerkingen.

Wat zeg je tegen iemand met een eetstoornis?

Nood aan een babbel?

 • Zeg heel eerlijk maar rustig wat je opvalt. Laat horen dat je je zorgen maakt.
 • Dwing niemand om te eten, of te stoppen met eten.
 • Spreek samen af voor activiteiten die niets met eten te maken hebben.
 • Je bent geen therapeut, maar wel een vriend, familielid of collega.
 • Zorg goed voor jezelf.

Wat is de oorzaak van eetproblemen?

Een eetstoornis ontstaat door een combinatie van factoren: aanleg, omgeving, ingrijpende gebeurtenissen en persoonlijke eigenschappen. Eetstoornissen ontstaan vaak in of na de puberteit. Dit is een levensfase met grote veranderingen. Een eetstoornis kan een reactie zijn op die veranderingen.

Wat is de oorzaak van een eetstoornis?

Oorzaak van anorexia nervosa

 • Geslacht. De meeste patiënten zijn vrouw.
 • Leeftijd.
 • Erfelijkheid.
 • Persoonlijkheidskenmerken als perfectionisme en een negatief zelfbeeld.
 • Vroeggeboorte.
 • Lichamelijke aandoeningen.
 • Negatieve ervaringen als mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in de jeugd.

Kan uitleggen hoe menstruatie gerelateerd is aan anorexia nervosa?

Lichamelijke gevolgen van een eetstoornis. Bij vrouwen met anorexia nervosa kan de menstruatie uitblijven, dit kan gepaard gaan met (al of niet) tijdelijke onvruchtbaarheid.