Wat komt na adolescentie?

Wat komt na adolescentie?

Wat is de puberteit? De puberteit is in feite het begin van de adolescentie: tussen 10 en 15 jaar. De puberteit slaat met name op de lichamelijke volwassenwording, de lichamelijke ontwikkeling die leidt tot vruchtbaarheid. Gemiddeld kan een jongen van 16 kinderen verwekken en een meisje van 15 kinderen krijgen.

Hoe lang duurt de adolescentie?

Rond het 24ste levensjaar bereiken de hersenen hun uiteindelijke volwassen vorm. Op basis van deze fysiologische criteria beschouwen we jongeren tussen 10 en 24 jaar dus als adolescenten.

Is tiener en puber hetzelfde?

Er is sprake van spraakverwarring: de tienertijd en puberteit zijn niet hetzelfde. De tienertijd is simpelweg de periode van je tiende tot en met je negentiende, de puberteit gaat alleen over het proces van lichamelijke veranderingen en de hiermee verbonden seksuele ontwikkeling.

Hoe oud ben je adolescent?

Wat is de adolescentieperiode?

De adolescentieperiode is een periode van grote veranderingen voor de jonge mens. Het lichaam verandert aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Het krijgen van puistjes en een lichaamsgeur is niet prettig voor de jongere, maar wel iets dat erbij hoort. Menstruatie en zaadlozing worden een normaal verschijnsel in het leven van de adolescent.

Wat zijn de ontwikkelingstaken voor jongeren?

Een bepaald niveau van cognitief functioneren. Ontwikkelingsniveaus (ook wel ontwikkelingstaken) zijn de eisen en verwachtingen die binnen een bepaalde cultuur voor een bepaalde leeftijdsgroep gelden. Er zijn 7 ontwikkelingstaken voor jongeren, namelijk: Vormgeven aan veranderende relaties binnen het gezin.

Wat zijn de ontwikkelingsniveaus voor jongeren?

Ontwikkelingsniveaus (ook wel ontwikkelingstaken) zijn de eisen en verwachtingen die binnen een bepaalde cultuur voor een bepaalde leeftijdsgroep gelden. Er zijn 7 ontwikkelingstaken voor jongeren, namelijk: 5.5 Emotieregulatie en probleemgedrag in de adolescentie