Wat is het Schengenverdrag?

Wat is het Schengenverdrag?

De Verdragen van Schengen (gezamenlijk ook wel bekend als het Verdrag van Schengen of Akkoord van Schengen) zijn verdragen tussen een aantal Europese landen om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken. Het grondgebied van deze landen vormt de Schengenzone.

Wat zijn non Schengenlanden?

Het Schengenverdrag is in vier EU-lidstaten nog niet in werking getreden: Roemenië, Bulgarije, Cyprus en Kroatië. Tegelijkertijd maken vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie, wel deel uit van het Schengengebied: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

What is the Schengen Agreement?

The Schengen Agreement signed on June 14, 1985, is a treaty that led most of the European countries towards abolishment of their national borders, to build a Europe without borders known as “Schengen Area”. Signed in Luxemburg, initially by only five EU countries, the agreement remains one…

What is the Schengen Area and how does it work?

The area mostly functions as a single jurisdiction for international travel purposes, with a common visa policy. The area is named after the 1985 Schengen Agreement signed in Schengen, Luxembourg . Of the 27 EU member states, 22 participate in the Schengen Area.

What is a Schengen visa and how does it work?

Under the Schengen Agreement, traveling from one country to another within the Schengen Area is done without border controls. In fact, the Schengen Visa makes it possible to visit all the countries in the Schengen Area and to cross internal borders without further formalities.

Is being a member of the EU associated with being Schengen?

Being a member state of the European Union (EU) is not unquestionably associated with a membership into the Schengen Area, even though this, legally, is an unavoidable step. The majority of the following EU member countries have been prone of the unresolved political issues that have left these countries outside of the Schengen Agreement.