Wat is het meest uitgebreide energiesysteem van het lichaam?

Wat is het meest uitgebreide energiesysteem van het lichaam?

Dit is het meest complexe en uitgebreide energiesysteem van het lichaam. Nog even in het kort de drie verschillende energiesystemen: 1. ATP-CP systeem / fosfatensysteem. 2. Het Anaerobe systeem / melkzuursysteem. 3. Het Aerobe systeem. Het ATP-CP systeem is de gemakkelijkste en snelste manier om ATP te genereren.

Wat zijn de drie verschillende energiesystemen?

Nog even in het kort de drie verschillende energiesystemen: 1 ATP-CP systeem / fosfatensysteem 2 Het Anaerobe systeem / melkzuursysteem 3 Het Aerobe systeem

Welke systemen kunnen energie leveren?

Het lichaam kan op verschillende manieren energie leveren. Het fosfatensysteem/ATP-CP systeem, het anaerobe systeem/melkzuur systeem en het aerobe systeem/zuurstofsysteem. Belangrijk om te weten, is dat alle drie de systemen altijd samen actief zijn. De duur en de inspanning bepalen welk systeem het meest actief is.

Wat gebeurt er in het anaerobe energiesysteem?

In het Anaerobe energiesysteem worden glucose en glycogeen afgebroken in afwezigheid van zuurstof, het eindproduct van die reactie is melkzuur (lactic acid). In het aerobe energiesysteem is het proces hetzelfde, alleen is er wel zuurstof aanwezig, wat leidt tot een ander eindproduct genaamd pyrodruivenzuur (pyruvic acid).

Wat is de belangrijkste functie van het ademhalingsstelsel?

De meest bekende en belangrijkste functie van het ademhalingsstelsel is het mogelijk maken van gaswisseling in de longblaasjes (alveoli) tussen bloed en lucht in de longen. Zuurstof wordt vanuit de lucht opgenomen in het bloed wat door de longen stroomt en koolstofdioxide wordt afgegeven vanuit het bloed aan de lucht in de longen.

Hoe gebeurt de ademhaling?

Ademhaling gebeurt meestal onbewust, maar ook bewust in- en uitademen of de adem even inhouden is mogelijk. Onbewuste inademing wordt gestuurd door een impuls vanuit het ademhalingscentrum in het verlengde merg van de hersenstam. Dit centrum reageert op de koolstofdioxideconcentratie.

Hoe ontstaat de lucht tijdens de ademhaling?

Tijdens de ademhaling wordt de lucht door neusharen vrijgemaakt van stofdeeltjes. De fijnere deeltjes zoals bacteriën, schimmelsporen of virussen blijven kleven in het slijm dat zich op de oppervlakte van neusholte, luchtpijp en bronchiën bevindt. Daarnaast wordt door het slijmvlies de lucht vochtig gemaakt en verwarmd.