Wat is er gebeurd met de inheemse bevolking tijdens de koloniale periode en na de onafhankelijkheid van de VS?

Wat is er gebeurd met de inheemse bevolking tijdens de koloniale periode en na de onafhankelijkheid van de VS?

De inheemse volkeren moesten op de bewoners in de grensstreken worden losgelaten. Hierdoor zouden de Amerikanen zich bedenken en zouden de koloniën weer onder Groot-Brittannië komen. Het probleem voor de Britten was nu alleen dat Frankrijk en Spanje Groot-Brittannië makkelijk konden binnenvallen.

Welke verschijnselen verklaren dat na 1945 de dekolonisatie inzette?

Als gevolg hiervan pakten de kolonies hun kans. Onder aanvoering van hogeropgeleide inheemse leiders riepen landen over de hele wereld hun onafhankelijkheid uit. Ze voelden dat de Europese landen niet meer de macht en middelen hadden om er nog iets aan te doen en ze vochten massaal voor hun vrijheid!

Wanneer komen hedendaagse kolonisaties voor?

Hedendaagse kolonisaties. Kolonisatie zoals in de 19e eeuw komt heden ten dage niet meer voor. Wel is sinds de tweede helft van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw binnen de Volksrepubliek China een kolonisatieproces aan de gang.

Wat waren de eerste Europese landen die gingen koloniseren?

Spanje en Portugal waren de eerste Europese landen die gingen koloniseren. Spanje hield zich vooral bezig met Amerika, waaronder voornamelijk Zuid-Amerika. Rond de plaats waar Columbus in 1492 aan land kwam in Noord-Amerika, zijn grote delen veroverd. Dit breidde zich al snel uit tot ook delen in Zuid-Amerika, vanaf rond 1500.

Wat is de Europese kolonisatie?

Europese kolonisatie is de historische kolonisatie van andere werelddelen door (met name West-) Europese landen. Vanaf de 15e eeuw vestigden West-Europese handelaars handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten en verdedigen die zo nodig met wapens.

Wat betekenden de koloniën?

De koloniën betekenden een uitbreiding van de Europese economie op wereldniveau. Doordat er nieuwe grondstoffen en nieuwe markten beschikbaar kwamen werd de economie sterker. Maar ook de gevolgen voor de koloniën waren groot. Vooral vanaf de 19e eeuw konden de koloniën zichzelf minder goed voorzien en werden ze afhankelijk van importen.