Wat is een ongerichte leerstijl?

Wat is een ongerichte leerstijl?

Ongerichte leerstijl Motivatie: je leert zonder duidelijk doel. Wat je leert verwerk je niet. Als je leert doe je dat vooral omdat anderen dat van je verwachten. Je hebt niet echt een specifieke leermethode.

Wat zijn de leerstijlen Kolb?

David Kolb ging uit van doeners, denkers, dromers en beslissers. Allemaal maken ze verschillende fasen door tijdens de leercirkel: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, analyseren en abstract denken en actief experimenteren.

Wat is abstract conceptualiseren?

Abstract conceptualiseren is het abstracte leren als gevolg van de vertaling van observaties en reflecties in nieuwe theorieën, modellen of benaderingen. Het actief leren als gevolg van het in de praktijk uitproberen van nieuwe begrippen.

Wat is een Kolbe test?

Deze leerstijlentest is volgens de theorie van de Amerikaanse leerpsycholoog en pedagoog David A. Kolb ontwikkeld. Je kunt in de uitslag de voorkeur van de leerstijlen zien die je gebruikt. Hiermee kun je steeds beter begrijpen hoe je eigen leerprocese werkt en begrip hebben voor de gevolgen van deze voorkeur.

Hoe herken je een doener?

Kenmerken doener houdt van een praktische aanpak. leert door te doen (trial and error). voert plannen en opdrachten uit. is gericht op het actief ervaren van nieuwe situaties/uitdagingen.

Wat is een Leercyclus?

Hij ziet leren als een continu proces en mensen die leren doorlopen een bepaalde cyclus. Hij spreekt over een leercyclus waarbij concrete ervaringen het startpunt zijn en hij onderscheidt in deze cyclus vier fasen: Mensen leren van concrete ervaringen.

Wat zijn De leerstijlen?

Leerstijlen 1 Betekenisgerichte leerstijl 2 Toepassingsgerichte leerstijl 3 Reproductiegerichte leerstijl 4 Ongerichte leerstijl.

Wat zijn leersoorten en -stijlen?

Er zijn verschillende leersoorten en -stijlen. Bij leersoorten gaat het erom wat je leert, terwijl bij leerstijlen gaat het over hoe je leert. Er zijn verschillende theorieën over leersoorten. Allemaal zijn ze te vereenvoudigen tot 3 hoofdsoorten: Cognitief leren. Sociaal-affectief leren.

Wat is de leerstijl van de beschouwers?

De leerstijl van de beschouwers is een combinatie van concreet ervaren en reflectief observeren. Ze beschikken in het algemeen over een rijk voorstellingsvermogen en een grote mate van creativiteit en fantasie. Omdat ze ervaringen veelal vanuit diverse gezichtspunten (wensen te) benaderen, zijn ze in hun aanpak en oordeel tamelijk voorzichtig.

Wat wordt er bedoeld met de Leercyclus van Kolb?

Elke vorm van ervaringsleren – en dus al onze werkvormen – raakt aan de leercyclus van David Kolb. Hierin zijn de vier belangrijkste leerfases ondergebracht: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren.

Wat is een dromer?

iemand die droomt tijdens het slapen; iemand die droomt in zijn slaap. 2) iemand die dromerig is. iemand die vooral met zijn verbeelding leeft of weinig oog heeft voor de werkelijkheid; iemand die fantasierijk is; iemand die dromerig is.

Wat is een doener?

m. (-s), alleen in samenst.: boosdoener, kwaaddoener, weldoener, dooddoener.

Wat zijn De leerstijlen van Kolb?

De manier van leren kan voor iedereen verschillend zijn. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen vier leerstijlen: de doener, de dromer, de denker en de beslisser. Maar wat zijn de verschillen en welke past bij mij? De vier leerstijlen zijn bedacht door David Kolb en worden daarom ook wel de leerstijlen van Kolb genoemd.