Wat is een ondeelbare lading?

Wat is een ondeelbare lading?

Ondeelbare lading. De verkeerswetgeving noemt als ‘ondeelbare lading’: lading die ten behoeve van het vervoer niet zonder overmatige kosten of risico van schade, in twee of meer ladingen kan worden gesplitst. Ondeelbare lading mag meestal meer uitsteken dan andere lading.

Wat is de Bill of lading?

De Bill of Lading of B/L is een multifunctioneel document in de internationale handel en heeft specifiek betrekking op zeevracht.

Wat is elektrische lading?

Elektrische lading is datgene wat er door een draad getransporteerd wordt als er stroom loopt. In deze videoles wordt uitgelegd wat elektrische lading nou precies is, wat de eenheid van lading is (Coulomb of C) en dat het veroorzaakt wordt door een overschot of tekort aan geladen deeltjes (ook wel ladingsdragers): protonen, elektronen of ionen.

Wat is de lengte ondeelbare lading in een vrachtauto?

In de lengte ondeelbare lading mag niet meer dan 4,30 meter vóór het hart van de voorste as van de vrachtauto uitsteken. Deze lading mag niet vóór de aanhangwagen uitsteken. In de lengte ondeelbare lading mag wel voor de oplegger uitsteken, maar niet meer dan 4,30 meter voor de voorste as van de trekker.

Wat is de afstand tussen de lading en de bumper?

Lading mag niet vóór de vrachtauto of aanhangwagen uitsteken. Aan de achterzijde mag lading niet meer dan 1 meter uitsteken, maar nooit meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as. Verder mag lading niet meer dan 60 cm achter de bumper uitsteken, als de afstand tussen het wegdek en de lading meer bedraagt dan 55 cm.

Regels ondeelbare lading bij aanhangwagens 1 Breedte: maximaal 3 meter. 2 Voorzijde aanhangwagens verboden, indien de lading langer is dan het uiterste punt van de trekstang/de koppeling. 3 Achterzijde: maximaal 5.00 meter, gemeten vanaf de achteras. Echter: de uitstekende lengte mag niet meer zijn dan 0,5 x de lengte van het voertuig.

Wat is de limiet voor deelbare lading?

Deelbare lading mag maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken, terwijl dat niet verder mag zijn dan 5 meter achter de achterste as. Voor ondeelbare lading geldt de limiet van maximaal 5 meter achter de achterste as. Als de lading meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt, is een markeringsbord verplicht.