Wat is een moreel standpunt?

Wat is een moreel standpunt?

Moraal is het geheel van (morele) normen en waarden dat door een individu, groep, instelling of cultuur als belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd. Een moreel standpunt bevat redenen en argumenten die voortkomen uit morele waarden en normen.

Wat doet een ethische theorie?

In de ethiek gaat het om afwegingen maken. Maar welke zaken weeg je af en hoe bepaal je welke norm of waarde zwaarder weegt? Dat is afhankelijk van de ethische theorie die je gebruikt. En die keuze is weer afhankelijk van je achtergrond en levensovertuiging, je eigen rol en je eigen situatie.

Wat is de filosofie of wijsbegeerte?

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Is de filosofie ingedeeld in drie tijdvakken?

De Chinese filosofie wordt doorgaans ingedeeld in drie grote tijdvakken, namelijk de klassiek-Chinese filosofie, de middeleeuws-Chinese filosofie en de modern-Chinese filosofie. Ook de Indische filosofie wordt in verschillende tijdvakken ingedeeld.

Wat is filosofie in het Oudgrieks?

Beeld van Plato, Archeologisch Museum van Delphi. In het Oudgrieks is het woord philosophía ( φιλοσοφία) een samenstelling van de woorden voor liefde ( φιλέω = ik houd van, φιλεῖν = houden van, φίλος = vriend, φιλία = vriendschap) en voor wijsheid ( σοφία = wijsheid). Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: “liefde voor wijsheid”.

Waarom moet ik moreel handelen?

Redenen op collectief niveau Fatsoenlijkheid en moreel verantwoord handelen vormen de olie tussen de maatschappelijke raderen. Ze vergroten de mate waarin andere burgers voorspelbaar zijn en laten daardoor sociale contacten soepeler verlopen.