Wat is een lezersreactie?

Wat is een lezersreactie?

Lezersreactie= reactie die wordt veroorzaakt door een tekst, doordat jij die tekst leest. Effect= uitwerking die een tekst op jou heeft. Factoren voor de lezer zijn: waarom lees je, wie ben je als lezer en wat verwacht je?

Wat is het doel van een lezersbrief?

Een ingezonden brief (ook wel lezersbrief in sommige contexten) is een brief naar een publicatie aangaande zaken die de lezers van importantie vinden. Ingezonden brieven worden meestal verstuurd met het oogmerk gepubliceerd te worden.

Wat wordt bedoeld met het effect van de tekst?

Effect van de tekst: de lezersreactie, de uitwerking op jou. Leesmotivaties: een reden om te lezen. Gender: sociaal geconstrueerde verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen. Zakelijke teksten: informatie zo eenduidig (duidelijk en herkenbaar) mogelijk aan de lezer presenteren.

Hoe reageren op artikel Nieuwsblad?

Uw reacties worden normaal met voornaam, naam en woonplaats gepubliceerd. Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.

Hoe ziet een ingezonden brief eruit?

Een goede ingezonden brief heeft de bekende indeling inleiding – middenstuk – slot. In de inleiding vermeld je de gebeurtenis of het standpunt in de krant waarover je je hebt opgewonden. Daarna vertel je waarom je zo boos bent of herhaal je de volgens jou onjuiste argumenten.

Hoe het laatste nieuws contacteren?

Nog vragen? Vul dan onderstaand contactformulier zo volledig mogelijk in of bel ons op het nummer 02/454.25.90.

Hoe meld je nieuws?

Trek aan de bel en meldt het aan journalisten via Publeaks.nl. U als tipgever beschikt over concrete kennis, bewijsmatige documentatie of beeldmateriaal over een onderwerp dat belangrijk is voor de samenleving. Hoe concreter de informatie en bewijzen, hoe groter de kans dat een journalist met uw tip aan de slag gaat.