Wat is een Chavez visum?

Wat is een Chavez visum?

Een verblijfsrecht op grond van ‘Chavez-Vilchez’ is een verblijfsrecht dat van rechtswege (= automatisch) bestaat wanneer iemand belangrijke zorg- en opvoedingstaken heeft ten aanzien van een Nederlands kind.

Wat is faciliterend visum?

Faciliterend visum Familieleden van burgers van de Unie krijgen gratis een Schengenvisum voor 90 dagen (visum type C) als zij bij hun familielid in Nederland willen wonen. Dit heet een faciliterend visum. U vraagt het faciliterend visum aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont.

Wanneer Kunt u naturalisatie aanvragen?

U kunt naturalisatie aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder. U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag soms korter dan 5 jaar zijn, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander. U heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Waarom is optie goedkoper dan naturalisatie?

Optie is een goedkopere en snellere manier om Nederlander te worden dan naturalisatie. U krijgt de Nederlandse nationaliteit door bij de gemeente een optieverklaring af te leggen. Optie kan alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wat is een naturalisatieprocedure?

Naturalisatie. Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen. wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.

Wanneer Kunt u naturaliseren met een Nederlander?

Als u trouwt met een Nederlander, krijgt u niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Wel gelden andere voorwaarden voor naturalisatie als u getrouwd bent met een Nederlander. U kunt al na 3 jaar naturalisatie aanvragen. En u hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.