Wat is een actieve kracht?

Wat is een actieve kracht?

Meer soorten krachten. Een ander voorbeeld van een actieve kracht is de spierkracht, Fs. Duw je uit alle macht (grote spierkracht) tegen een muur, dan gaat die muur vast niet aan de kant. Ook weer dankzij de (even grote maar tegengesteld gerichte) tegenkracht Fs van die muur.

Wat is de C in e mc2?

De betekenis van E = mc. De vergelijking E = mc2 betekent in feite dat massa m en energie E twee verschillende namen zijn voor dezelfde onderliggende grootheid. Het enige verschil tussen de twee is de constante c2 wat de snelheid van het licht in het kwadraat is.

Hoe bepaal je de valversnelling?

De zwaartekracht volgens Newton is Fz = m x g. De algemene zwaartekrachtswet van Newton, voor de aantrekkingskracht tussen twee lichamen met massa M1 en M2 op onderlinge afstand R is: F = G x M1 x M2 / R2. Hierin is G Newtons gravitatieconstante: G = 6,6742 x 10-11 N m2/kg2.

Welke vormen van kracht zijn er?

Er zijn allerlei soorten krachten, bijvoorbeeld:

  • zwaartekracht;
  • elektrische kracht;
  • magnetische kracht (aantrekken en afstoten);
  • trekkracht, duwkracht;
  • opwaartse kracht (op een voorwerp dat in een vloeistof is ondergedompeld)
  • veerkracht;
  • wrijvingskracht;
  • spierkracht.

Kan energie omgezet worden in massa?

Sinds de ontdekkingen van Einstein weten we dat je materie om kan zetten in energie. Zijn bekende vergelijking, E = mc2, bepaalt hoeveel energie er in een bepaalde massa aanwezig is. Britse wetenschappers hebben nu een experiment ontworpen waarmee energie omgezet kan worden in massa: de andere kant op dus.

Wat houdt de relativiteitstheorie van Einstein in?

Met relativiteit wordt bedoeld dat natuurkundige wetten nooit afhankelijk kunnen zijn van de snelheid waarmee de waarnemer zich voortbeweegt; het enige dat je kunt meten, is de relatieve snelheid tussen het ene object en het andere.

Hoe werkt een valversnelling?

Op aarde, dicht bij de grond is de valversnelling gemiddeld 9,81 m/s². Dit betekent dat een object per seconde 9,81 m/s sneller zal gaan bewegen, totdat het de grond raakt. Het maakt niet uit of je een bal of een veertje uit het raam gooit, ze ondervinden allebei dezelfde valversnelling door de zwaartekracht.