Wat is de theorie van Piaget?

Wat is de theorie van Piaget?

Een belangrijke theorie over de ontwikkeling van leren en denken is de theorie van Piaget. Volgens deze theorie is de cognitieve ontwikkeling afhankelijk van de interactie met de omgeving. De ontwikkeling van het denken wordt opgedeeld in 4 (leeftijds)fases, die hier beschreven worden.

Wat is Centratie?

Een kleuter kan zich slechts concentreren op één aspect van een probleem. Dit wordt ‘centratie’ genoemd en kan worden aangetoond met het volgende experiment: water wordt vanuit een lang, smal glas overgegoten in een laag, breed glas en weer terug.

Welke kritiek kwam er op de theorie van Piaget?

Kritiek op Piaget: Het kind kan bijvoorbeeld terugvallen van het concreet operationele stadium naar het preoperationele stadium. Kinderen zijn cognitief tot meer in staat dan Piaget ontdekte (o.a. door nieuwe onderzoeken) Piaget onderschatte de invloed van de sociale wereld op de cognitieve ontwikkeling.

Welke Ontwikkelingspsychologen zijn er?

Theoretici en theorieën

  • Albert Bandura: Sociaal-cognitieve leertheorie.
  • Jean Piaget: Cognitieve ontwikkelingstheorie.
  • Lawrence Kohlberg: Kohlbergs theorie over de ontwikkelingsstadia van het moreel redeneren.
  • Jerome Bruner: Cognitieve (Constructivistische) Leertheorie / Narratieve Constructie van de Realiteit.

Wat is concreet operationeel?

Het concreet-operationele stadium (7 tot 11 jaar). In dit stadium ziet het kind al wel logische verbanden, maar heeft het nog steeds de behoefte heeft aan concreet materiaal. Het formeel-operationele stadium (vanaf 12 jaar). Vanaf dit stadium is het kind in staat om abstract te redeneren.

Wat is concreet operationeel denken?

In de pre-operationele fase (2 tot 6-7 jaar) leeft het kind in een fantasiewereld. Divergent denken is dominant in deze fase. Het kind fantaseert, denkt magisch en leert voornamelijk door te spelen.