Wat is de afstand tussen de aarde en de zon?

Wat is de afstand tussen de aarde en de zon?

De afstand tussen de aarde en de zon is ongeveer honderdvijftig miljoen kilometer. Dat is een groot getal en daarom gebruiken sterrenkundigen de astronomische eenheid om deze afstand uit te drukken. Eén astronomische eenheid, of ‘AE’, is de afstand tussen de aarde en de zon.

Hoe lang draait de aarde om de zon en de zon?

De aarde draait met 107 duizend kilometer per uur om de zon en de zon met 828 duizend kilometer per uur om het centrum van de Melkweg. Als je nog verder uitzoomt blijkt dat ons hele sterrenstelsel zich met zo’n 2,16 miljoen kilometer per uur door het heelal voortraast. Maar in je dagelijks leven op aarde merk je daar niks van.

Wat is de afstand van de zon tot de zon?

Gemiddeld is de afstand tot de zon 149 598 000 km. Nu denk je misschien : “dat kan niet, want in de winter is het kouder dan in de zomer !”. De seizoenen worden echter niet veroorzaakt door dit kleine verschil in afstand maar door het feit dat de rotatieas van de aarde niet loodrecht op het baanvlak staat. De aarde houdt zich altijd een beetje

Hoe lang draait de aarde om zijn eigen as?

Zoals je kunt zien draait de aarde relatief langzaam om zijn eigen as, terwijl de Melkweg zich met maar liefst 600 kilometer per seconde door het heelal beweegt. Ofwel: 2,16 miljoen kilometer per uur.

Hoe hoog is de zon in Nederland?

Bij ons in Nederland, op ongeveer 52 graden Noorderbreedte, staat de zon 52 graden lager. Vanaf de horizon gemeten dus nog maar 90-52=38 graden hoog. Maar doordat de aardas een beetje scheef staat komt daar, hartje zomer, nog 23,5 graad bij: de zon staat dan boven de noordelijke keerkring, de Kreefts-keerkring.

Wat is de diameter van de zon?

De Zon heeft een diameter van 1.392.684 km met een onzekerheid van 130 km. Dit komt overeen met een diameter van 109 maal die van de Aarde, waarmee de Zon het grootste hemellichaam in het zonnestelsel is. De Aarde past er meer dan een miljoen keer in. De straal van de Zon is bijna twee keer zo groot als de afstand tussen de Aarde en de Maan.

Wat is de massa van de zon?

De Zon is een middelgrote type G hoofdreeksster (spectraalklasse G2V). Ze heeft een massa van zo’n 1,989 × 10 30 kg (1989 quadriljoen ton), gelijk aan 332.946 maal de massa van de aarde. Hiermee is ze verreweg het meest massieve object in ons zonnestelsel. De Zon bevat 99,86% van de massa van ons volledige zonnestelsel.