Wat is CDIP?

Wat is CDIP?

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is een zeldzame ziekte van de zenuwen. In de loop van enkele weken tot maanden krijgen patiënten klachten van spierzwakte en doofheid en/of tintelingen in de armen en benen. De ziekte is te behandelen.

Wat is als hoe ontstaat het wat zijn symptomen en wat is de prognose?

Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Voor de dodelijke zenuw/spierziekte is dringend een oplossing nodig. We hebben geen tijd te verliezen.

Waar staat CIDP voor?

Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metChronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie ( CIDP ) Bij CIDP worden de signalen van hersenen naar spieren en van huid naar hersenen niet goed doorgeven.

Is CIDP te genezen?

CIDP is meestal goed te behandelen, ook bij kinderen. In principe zijn er drie soorten behandelingen mogelijk die alle drie effectief zijn gebleken: gebruik van corticosteroïden (prednison) in de vorm van tabletten. Deze behandeling heeft voor ongeveer 80% van de mensen met CIDP een positief effect.

Wat zijn de symptomen van zenuwziekte?

Klachten

  • Tintelingen of brandend en stekend gevoel;
  • Doof of veranderd gevoel;
  • Gevoel op watten te lopen;
  • Evenwichtsstoornis;
  • Spierzwakte (bijvoorbeeld klapvoeten);
  • Moeite met schrijven of openen van deksels.
  • Minder goed werkende organen (zoals de blaas, de darmen en het hart).

Kan polyneuropathie erger worden?

Tussen de 250.000 en 300.000 Nederlanders lijden aan chronische polyneuropathie. Genezing is zelden mogelijk, maar de zenuwpijn verlichten en voorkomen dat de pijn erger wordt, kan soms wel. Neuroloog Marijke Eurelings geeft uitleg.

Hoeveel mensen hebben polyneuropathie?

CIAP is een spierziekte waar naar schatting 120.000 mensen in Nederland aan lijden, meer mannen dan vrouwen. Er is nog zeer weinig bekend over de ziekte, waardoor een exact aantal niet te noemen is. De symptomen beginnen meestal rond het vijfenvijftigste jaar.