Wat betekend wierde?

Wat betekend wierde?

Een wierde is een benaming voor een kunstmatige heuvel, alleen gebruikt in Groningen. In Friesland noemt men een dergelijke ophoging een terp. Men bouwde deze wierden op de hogere plekken in het landschap om de bebouwing en ook vee tegen hoog water te beschermen.

Wat betekent landvorm?

Een landvorm of reliëfvorm of terreinvorm is een duidelijk waarneembare vorm van het aardoppervlak. Het is een geomorfologische eenheid die zich onderscheidt van andere landschapselementen door zijn uiterlijke kenmerken en zijn positie binnen het landschap.

Wat zijn terpen en wierden?

Terpen en wierden betekenen hetzelfde: door de mens opgeworpen heuvels om zich te beschermen tegen hoog water. Terp is een Fries woord. In Groningen zegt men wierde en in Noord-Holland werf. De eerste terpen en wierden werden gebouwd rond 500 voor Christus.

Hoe oud is Wierden?

Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen van Deventer en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van “een uur gaans” scheidde Wierden van Almelo. De verbinding had tot omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd een dijk aangelegd.

Hoe ontstaat een kreekrug?

Het water op de kwelders zoekt zich een weg via kreken. Kreken zijn de laagste punten op de kwelder. Na verloop van tijd wordt de kwelder zo hoog dat deze bij normale hoogwaterstand niet meer overstroomt. Het zand blijft hierdoor in de kreken liggen, de kreken verzanden en er ontstaan kreekruggen.

Wat is de wierde?

Een wierde of terp is een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Zulke heuvels komen voor langs de gehele kust van de Waddenzee en aan de grote rivieren.

Wat is de hoogste terp van Nederland?

De meeste terpen hebben hierdoor een hoogte van 2-7 m boven NAP. Maar de terp van Hegebeintum spant de kroon, met 8.80 meter boven de zeespiegel. Armoe troef was het niet in de kuststrook van Noord-Nederland.