Waarom tegen het verkeer in lopen?

Waarom tegen het verkeer in lopen?

Er zijn geen officiële verkeersregels die aangeven aan welke kant van de weg voetgangers moeten lopen. Het is op wegen buiten de bebouwde kom het verstandigst om aan de linker kant van de weg te lopen, dus tegen het verkeer in. Je ziet dan het tegemoetkomende verkeer aankomen.

Waar hebben voetgangers voorrang?

Als je een bijzondere manoeuvre uitvoert, een uitrit verlaat of een inrit inrijdt, moet je voetgangers voor laten gaan. Voetgangers op een zebrapad moet je voor laten gaan als ze oversteken of op het punt staan om over te steken. Wie een zebrapad gebruikt of aanstalten maakt om het te gebruiken heeft altijd voorrang.

Waar wandelen links of rechts?

Maar ben je ook verplicht om links op de weg te wandelen? Het antwoord is kort en duidelijk: ja. Je moet aan de linkerkant van de rijbaan wandelen in de door jou gevolgde richting wanneer er geen voetpad of bewandelbare berm aanwezig is. Is die wel aanwezig, dan mag je uiteraard niet op de rijbaan lopen.

Waarom lopen mensen links?

Het voordeel van links lopen is dat u het verkeer aan uw kant ziet naderen. U kunt dus uitwijken naar de berm als dat nodig is. Rechts ziet u het verkeer aan uw kant niet aankomen en wordt u niet gealarmeerd als een achteropkomende fietser of automobilist u niet op tijd ziet.

Welke kant wandelen op jaagpad?

Te voet

  • Wees steeds oplettend voor andere gebruikers van het jaagpad, en behoud een voldoende afstand van de waterweg in de nabijheid van sluizen en stuwen;
  • Het jaagpad is er voor iedereen.
  • Wandel of jog waar mogelijk op de linkerzijde van de weg;
  • Wandel op het jaagpad en vermijd zoveel mogelijk de oever;

Waar moet je op de weg lopen?

“Er geldt een aantal basisregels in het verkeer. Zo moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het (brom-)fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan.

Waar wandelen op fietspad?

Volgens deze regels moeten voetgangers waar mogelijk op de stoep of een voetpad lopen. Is er geen stoep of voetpad, dan mogen zij het fietspad gebruiken. Is dit er ook niet, dan moeten voetgangers in de berm lopen, of aan de uiterste zijkant van de rijbaan.