Waarom fladderen vlinders om elkaar?

Waarom fladderen vlinders om elkaar?

Paring Dagvlinders hebben mooi gekleurde vleugels. Daaraan kunnen ze soortgenoten herkennen en een partner vinden. Je ziet twee vlinders van dezelfde soort vaak sierlijk om elkaar heen fladderen. Je bent dan getuige van een paringsdans.

Waarom liggen vlinders op de grond?

Als hij warm genoeg is, sluit hij zijn vleugels weer of gaat een eindje vliegen. Vooral op beschutte plekjes kan het lekker warm worden. Daarom kun je vlinders vaak vinden in de beschutting van struiken, heggen, houtwallen of bosranden. Maar op koude, bewolkte dagen houden ze zich schuil.

Waarom vliegen vlinders?

Bovendien hebben ze een reden om te vliegen: mannetjes om vrouwtjes te vinden en vrouwtjes om eitjes af te zetten. Ze zijn dus op zoek en dat zie je aan hun vlieggedrag. Trekvlinders zoals distelvlinder en atalanta, die honderden kilometers vliegen, doen dat overigens wel in een rechte lijn.”

Wat doet de mannetjes vlinder tijdens de paring?

In de wereld van de vlinders zijn het meestal de mannetjes die op zoek gaan naar een vrouwtje om daarmee te paren (maar bij sommige soorten is het andersom). Ze doen dit door af te gaan op seksgeurstoffen (feromonen) die paringsbereide vrouwtjes verspreiden.

Waarom is vlinders belangrijk?

Bestuivers. Vlinders bestuiven bloemen als ze de bloemen bezoeken om nectar te zuigen. Verder eten heel wat andere dieren rupsen, poppen en vlinders, waardoor ze hun nut hebben als voedsel voor die dieren. Voor de mens zijn vlinders nuttig omdat ze iets zeggen over de plek waar ze voorkomen.

Welk nadeel heeft de dagpauwoog als die plant verdwijnt?

Zonder brandnetel kunnen ze zich niet voortplanten. De dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de atalanta kunnen niet leven zonder de brandnetel. Het zijn niet de vlinders die van deze plant eten, maar de rupsen. Zij lusten buiten brandnetel helemaal niets anders.

Is de dagpauwoog giftig?

De rups is niet giftig , maar ziet er wel gevaaarlijk uit: het is bedekt met lange zwarte stekels. Wanneer de rups bedregd wordt wiegt het heen en weer, waardoor een en ander er indrukwekkend uitziet. Ook produceert het dan een groen slijm welke het dier oneetbaar maakt voor vogels.