Waar weeg je het meest Noordpool evenaar?

Waar weeg je het meest Noordpool evenaar?

De valversnelling is inderdaad kleiner aan de evenaar dan aan de polen. En dat verschil heeft inderdaad te maken met de rotatie van de aarde. Door de rotatie voelt een waarnemer een component van versnelling naar buiten die een waarnemer op de noord- en zuidpool niet voelt.

Waar weegt een object het minste?

Door de middelpuntvliedende kracht is de gravitatie aan de evenaar een halve procent lager dan wat ze zou zijn indien de Aarde niet roteerde. Er is ook nog een tweede effect, namelijk het feit dat de Aarde geen bol is maar een afgeplotte bol.

Hoeveel weeg ik op de Noordpool?

Aan de pool bevind je je dus dichter bij het centrum van de Aarde en daardoor is de zwaartekracht er iets groter dan aan de evenaar. Dat verschil bedraagt ongeveer een halve procent.

Hoeveel weeg je op de evenaar?

Aan de evenaar bevind je je iets verder weg van het middelpunt van de aarde, en wordt je ook door de rotatie van de aarde wat naar buiten geslinged. De waarde van g variëert van 9.78 tot 9.82, van evenaar naar pool. Aan de evenaar weeg je dus ongeveer een halve procent minder dan op de pool.

Waar weeg je het meest op aarde?

Als derde factor geldt de draaing van de aarde die je als het ware wegslingert van de aarde waardoor je minder lijkt te wegen met dezelfde hoeveelheid massa. Dit effect is bij de evenaar het grootst en precies op de pool nul.

Wat weeg je op de maan?

Als je op Aarde een massa hebt van 80kg, is je gewicht dus 80 x 9,8 = 784N. Op de Maan is je massa ook 80kg, maar je gewicht is 80 x 1,6 = 128N, ongeveer een zesde deel van je gewicht op Aarde.

Hoe bereken je massa met gewicht?

Gebruik de formule ‘w=m x g’ om gewicht om te rekenen naar massa. Gewicht is gedefinieerd als de zwaartekracht op een object. Wetenschappers zetten die zin om in een vergelijking door dit te noteren als w=m x g, of w=mg. Omdat gewicht een kracht is, noteren wetenschappers deze vergelijking ook wel als F=mg.