Waar hield Plato zich mee bezig?

Waar hield Plato zich mee bezig?

Plato’s werk. Van Plato’s filosofie is vooral de “Ideeënleer” bekend. Daarnaast schrijft Plato onder meer ook over de beste manier om een staat in te richten, over opvoeding en onderwijs, het deugdzame leven en de grenzen van onze kennis.

Wat deed René Descartes?

Hij is bekend om zijn uitspraak “Cogito, ergo sum” en wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie….

René Descartes
Discipline Kennistheorie, metafysica, wiskunde
Tijdperk Moderne filosofie
Stroming Rationalisme
Belangrijkste ideeën cogito, ergo sum, cartesiaanse twijfel, substantie dualisme

Wat bedoelt Plato met de Idee van het goede?

Volgens Plato is de Idee van het Goede de oergrond ofwel ultieme oorsprong van alle zijnden. De Idee van het Goede is zelf dan ook geen zijnde, het is zoals Plato in Politeia stelt “gelegen aan gene zijde van het zijn”.

Wat is het goede Plato?

Plato stelt dat de realiteit bestaat uit twee niveaus, namelijk de waarneembare, zintuiglijke wereld waarin alles veranderlijk is en de eeuwige, onveranderlijke wereld die alleen toegankelijk is voor het denken. Volgens Plato bestaat er van al wat wij waarnemen een perfecte, pure en eeuwige Vorm.

Hoe denkt Descartes?

René Descartes staat met die ene formulering aan de wieg van wat de moderne filosofie wordt genoemd: cogito ergo sum. Oftewel: ik denk, dus ik ben. Dat zinnetje staat voor een nieuwe methode om onszelf en de wereld om ons heen te onderzoeken.

Wat deed Immanuel Kant?

De wijsgeer Immanuel Kant (1724-1804) was een van de invloedrijkste filosofen sinds Aristoteles. Hij wordt beschouwd als de eerste Duitse idealistische filosoof en maakte vooral indruk met zijn driedelige werk Kritieken. Het meest bekend was zijn Kritik der reinen Vernunft (1781), de Kritiek van de zuivere rede.