Kun je een behandeling weigeren?

Kun je een behandeling weigeren?

U mag een behandeling weigeren. Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling moet de arts uw besluit respecteren. De arts moet u wel goed informeren over de medische gevolgen. Zijn die gevolgen nadelig voor u, dan kunt u de arts achteraf niet aansprakelijk stellen.

Wat te doen als iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen?

Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. En anders kan uw gemeente u daarover adviseren. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of uw naaste verpleging en verzorging thuis kan krijgen.

Wat als ouders niet naar rusthuis willen?

Wil je vader of moeder niet naar een verzorgingshuis? Dan is een zorgwoning een goed alternatief. Bij deze woonvorm wordt een huis onderverdeeld in twee wooneenheden; eentje voor jouw gezin, en eentje voor je vader/moeder. Er bestaan ook mobiele zorgwoningen om in de tuin te plaatsen.

Wat moet je doen als iemand gek wordt?

Bel 0800-1205 als je je zorgen maakt om iemand Help elkaar op tijd. Je kunt een deskundige bellen voor advies of om een melding te doen. Bel in een spoedsituatie altijd 112.

Hoe weet je of iemand wilsbekwaam is?

Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie van de arts niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.

Wie mag wilsbekwaamheid beoordelen?

Huisarts, verpleeghuisarts en andere medisch specialisten zoals een tandarts mogen wilsonbekwaamheid vaststellen als het gaat om de medische behandeling van hun patiënt. Ze mogen niet bepalen of je naaste nog kan beslissen over, bijvoorbeeld, de verkoop van het huis.

Wat is de LEIFkaart?

LEIFkaart. Deze plastic kaart vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. Bewaar hem in uw portefeuille, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met uw wettelijke wilsverklaringen.

Wat is het verschil tussen wilsbekwaam en wilsonbekwaam?

Iemand kan ten aanzien van zijn medicatie wilsonbekwaam zijn en ten aanzien van het omgaan met geld wilsbekwaam. Handelingsonbekwaamheid wil zeggen dat iemand iets niet mag, terwijl wilsonbekwaamheid inhoudt dat iemand iets niet kan, de gevolgen ervan niet overziet, het niet snapt.

Is iemand met een delier wilsbekwaam?

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Het kan voorkomen dat u zelf (tijdelijk) niet meer voor uw belangen kunt opkomen of beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld omdat u tijdens uw opname een delier krijgt. In zo’n geval kan een arts u wilsonbekwaam verklaren.

Wie beslist in beginsel over de wilsbekwaamheid van een patiënt?

Wie beoordeelt wilsbekwaamheid Als er een beslissing over de behandeling van een patiënt moet worden genomen, beoordeelt in beginsel de hulpverlener of de patiënt wilsbekwaam is. Dit eventueel na overleg met andere leden van het behandelteam.