Is pragmatisch een vaardigheid?

Is pragmatisch een vaardigheid?

Praktisch (of pragmatisch) denken, beschrijft de denkvaardigheid die is gericht op het resultaat van een (denk)activiteit. Dit is een vaardigheid die op school vaak minder aan bod komt, maar in het leven na school is het minstens zo belangrijk dat je je denkwerk in tastbaar resultaat weet om te zetten.

Wat betekent het woord praktisch?

praktisch – bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: prak-ties 1. wat met het doen te maken heeft ♢ praktisch is hij heel goed, theoretisch niet 1. dat is praktisch niet uitvoerbaar [je kunt het…

Wat is het pragmatisme?

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.

Wat is een pragmatisch persoon?

Iemand die pragmatisch is, werkt doelgericht en staat niet te veel op zijn principes. Dat wil overigens niet zeggen dat pragmatische mensen geen idealen of waarden hebben; ze zijn gewoon steeds op zoek naar de kortst mogelijke weg naar hun doel. Het heeft geen zin om de Europese immigratiecrisis proberen op te lossen lang ideologische lijnen.

Wat is een pragmatische oplossing voor een probleem?

Pragmatisch. Iets wat pragmatisch is, is iets wat algemeen nuttig is. Een pragmatische oplossing voor een probleem is een oplossing die dus een nut heeft voor een grote groep mensen of een oplossing die het algemene belang dient. Men zocht een pragmatische oplossing voor het opvangtekort. katrien – 13 augustus 2011.

Wat is een pragmatisch naamwoord?

Pragmatisch is een bijvoeglijk naamwoord. Wanneer je een pragmatisch aanpak gebruikt, houdt dit in dat je een aanpak hebt die nuttig en praktijkgericht is. Je aanpak is gericht op de uitkomst en het resultaat. Je werkt doelgericht en gebruikt hulpmiddelen die makkelijk toe te passen zijn in de praktijk.