Is chronische pijn een chronische ziekte?

Is chronische pijn een chronische ziekte?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft chronische pijn officieel opgenomen in de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de ICD-11.

Hoe herken je chronische pijn?

De symptomen van chronische pijn lopen uiteen van enigszins onaangenaam tot volledig invaliderend. Mogelijk voelt u een scherpe of stekende pijn, een brandend gevoel of een doffe spierpijn. De aangetaste gebieden kunnen gevoelig of pijnlijk zijn bij aanraking en mogelijk wordt de pijn erger bij beweging.

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is een aanhoudende pijn die uw welzijn, functioneringsvermogen en kwaliteit van leven aantast. Het kan het gevolg zijn van letsel of een infectie, maar er kan ook een aanhoudende oorzaak voor de pijn zijn.

Wat is een chronisch pijnsyndroom?

Het chronisch pijnsyndroom is een aandoening waarbij chronische invaliderende pijn tot stand komt waarvoor geen medische oorzaak te vinden is. Deze pijn komt tot stand aan één of meer lichaamsdelen of aan het ganse lichaam. Het chronisch pijnsyndroom tast niet alleen de lichamelijke gezondheid aan, maar ook de emoties en zelfs het sociale leven.

Wat zijn de verschillende soorten pijn?

Grofweg bestaan er drie verschillende soorten pijn: 1 Acute pijn of nociceptieve pijn 2 Neuropathische pijn of zenuwpijn 3 Chronische pijn of sensitisatiepijn.

Wat is chronische pijn in het zenuwstelsel?

Bij chronische pijn wordt de pijn echter in het zenuwstelsel gecreëerd, zelfs nadat lichaamsweefsel al weer is genezen. Soms leidt chronische pijn tot verlaagde activiteit, baanverlies of financiële problemen, maar ook tot bezorgdheid, depressie en invaliditeit.

Hoe wordt chronische pijn vastgesteld?

Chronische pijn is een pijn die ondanks behandeling langer dan drie maanden aanhoudt of die regelmatig terugkomt, en waarvan geen duidelijke lichamelijke oorzaak (meer) wordt gevonden.