Is auteursrecht een vermogensrecht?

Is auteursrecht een vermogensrecht?

Auteursrecht kan worden overgedragen. Auteursrecht (copyright) kan wel degelijk worden overgedragen. Juridisch is het een ‘vermogensrecht’, een niet-stoffelijk recht, en dat is overdraagbaar.

Wat is het verschil tussen vermogensrechten en morele rechten Bij het auteursrecht?

Binnen het auteursrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen de morele rechten en de vermogensrechten (of economische rechten). De morele rechten beklemtonen de intieme band tussen de auteur en zijn werk. De vermogensrechten zijn de rechten op grond waarvan een auteur zijn werk (financieel) kan exploiteren.

Wat is het auteursrecht?

Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werkencreëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd.

Hoe kan ik het volledige auteursrecht afkopen?

Overdracht van het volledige auteursrecht is mogelijk, auteur heeft wel altijd recht op een billijke vergoeding. Je kunt het ook afkopen volgens artikel 25d lid 1 van Auteurswet. Voor auteursrecht afkopen kun je bijvoorbeeld een licentieovereenkomst opstellen waarbij je het gebruiksrecht krijgt, maar je kunt het ook in zijn geheel afkopen.

Wat valt het auteursrecht onder het intellectuele eigendom?

Het wetboek. Auteursrecht valt onder het intellectuele eigendom. Artikel 1 van de Auteurswet zegt het volgende: “het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde, of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet

Wat is een advocaat auteursrecht?

Advocaat auteursrecht. Een advocaat auteursrecht kan je uitstekend helpen bij optreden tegen auteursrechtinbreuk en auteursrechtelijke bescherming in het algemeen. Onze advocaten auteursrecht bieden juridische hulp binnen het gehele spectrum van intellectueel eigendom.