Hoeveel punten voor Accreditatie?

Hoeveel punten voor Accreditatie?

Voldoende punten Van de 160 punten moeten minimaal 40 punten behaald worden uit geaccrediteerde activiteiten. Dit zijn activiteiten die het keurmerk hebben van de Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP). U bent vrij in de keuze van de activiteiten.

Hoeveel punten ethiek en economie?

ten minste 20 Credit Points (CP) verwerven per jaar (met minstens 3 CP in de rubriek ethiek en economie); lid zijn en minstens twee maal per jaar deelnemen aan je LOK (1 CP per uur deelneming met een maximum van 2 CP per vergadering en een maximum van 8 CP per jaar).

Hoeveel accreditatiepunten per jaar?

Een van de eisen voor herregistratie is dat u deelneemt aan voldoende deskundigheidsbevordering (DKB). DKB bestaat uit geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (in accreditatie-uren). Uitgangspunt is dat u gemiddeld over 5 jaar 40 uur per jaar behaalt (totaal 200 uur in 5 jaar).

Waar zie ik mijn accreditatiepunten?

Ga via Mijn V&VN en Mijn registers naar je portfolio. Controleer of alle geaccrediteerde scholing die je hebt gevolgd door de scholingsaanbieder in je portfolio is gezet.

Hoeveel accreditatiepunten apotheker?

Elke apotheker, actief in een openbare officina, dient 60 accreditatiepunten te behalen verspreid over 3 jaar. Dit komt neer op een gemiddelde van 20 credits per jaar. Maximaal mogen 8 credits behaald worden via e-learning, minimum 12 credits via persoonlijke aanwezigheid.

Welke artsen zijn geconventioneerd?

Om de conventiestatus van een zorgverlener te zoeken, volstaat het de naam of het Riziv-nummer van de arts in te voeren in de zoekmotor op de website van het Riziv (www.riziv.be ). u krijgt vervolgens volgende gegevens te zien: Naam en voornaam van de zorgverstrekker. Riziv-nummer.

Hoeveel accreditatiepunten verpleegkundige per jaar?

Een verpleegkundige is verplicht om 80 accreditatiepunten per vijf jaar te halen en een verzorgende 60 accreditatiepunten. Als verpleegkundige moet je 104 ODA-punten behalen en als verzorgende 124.