Hoeveel kilo mag je duwen of trekken?

Hoeveel kilo mag je duwen of trekken?

Te zwaar trekken, duwen en manoeuvreren is een belangrijke oorzaak van klachten aan het bewegingsapparaat bij mensen die in de zorg werken. Daarom is er daarvoor een Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting afgesproken: ‘Niet trekken van meer dan 25 kg met 2 handen, maximaal 15 kg per hand.

Wat is belastender duwen of trekken?

Het in gang brengen van een last maar ook het in gang houden van de rollende last is belastend voor het lichaam. Dit is vooral belastend als dit met een ‘schok’ plaatsvindt. Het gezondheidsrisico voor duwen/trekken is afhankelijk van een combinatie van factoren: Werkhouding.

Wat zijn de KarVragen?

Door de KarVragen weet je in welke richting je de oplossing moet zoeken door bijvoorbeeld het totaalgewicht te verminderen of de transportweg te (laten) aanpassen.

Wat is de bedoeling van een Transferprotocol?

Een Transferprotocol is een (digitaal) formulier waarop de afspraken staan die de zorgverleners met de cliënt maken over de wijze van tillen/verplaatsing en de wijze van zorgverlening. De afspraken zijn gebaseerd op de praktijkrichtlijnen fysieke belasting.

Wat zijn praktijkrichtlijnen fysieke belasting?

De landelijke Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting geven precies aan wanneer een bepaalde handeling, bijvoorbeeld de transfer van een cliënt of het aantrekken van steunkousen, te zwaar wordt. Met andere woorden: wanneer fysieke belasting over gaat in fysieke overbelasting.

Hoeveel kilo mag je tillen van de Arbo?

De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen. De last mag echter geen gevaar opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2).

Hoe zwaar mag je duwen met tillift?

Niet meer tillen dan 23 kilo in ideale omstandigheden (NIOSH- norm). Niet meer trekken/duwen dan 15 kilo per hand of 25 kilo per twee handen. Niet meer trekken dan 5 kilo wanneer de kracht uit de vingers komt. De cliënt kan zichzelf lig- gend (op bed, brancard, aankleedtafel etc.)

Wat is Mobiliteitsklasse C?

Cliënten in Mobiliteitsklasse C zijn qua mobiliteit in beperkte mate actief en niet in staat om de transfers en ADL activiteiten zelfstandig uit te voeren. Als er geen maatregelen worden genomen is hulp die de cliënt nodig heeft fysiek overbelastend voor de zorgverlener.