Hoe werkt een stator?

Hoe werkt een stator?

In de stator zitten koperen wikkelingen, die door er spanning op te zetten magnetisch worden. De wikkelingen worden om beurten magnetisch. Zo ontstaat er een magnetische veld in de stator. De rotor wordt door het magnetisme een kant opgetrokken.

Wat zorgt de dynamo voor?

Algemeen: Als de motor draait, zorgt de dynamo (in het Engels “alternator” genoemd) ervoor dat de accu geladen wordt en de verbruikers worden voorzien van stroom (zoals de radio, verlichting etc.) De dynamo wordt door de multiriem aangedreven. De multiriem drijft de dynamopoelie aan, die op een as met het binnenwerk verbonden is.

Wat is de functie van de dynamo?

Als de motor draait, zorgt de dynamo (in het Engels “alternator” genoemd) ervoor dat de accu geladen wordt en de verbruikers worden voorzien van stroom (zoals de radio, verlichting etc.) De dynamo wordt door de multiriem aangedreven. De multiriem drijft de dynamopoelie aan, die op een as met het binnenwerk verbonden is.

Wat is een rimpelspanning in de dynamo?

Rimpelspanning: Na het gelijkrichten van de spanning door de gelijkrichtdioden blijft er altijd nog een kleine rimpel over. Het signaal is nooit mooi vlak. Mogelijke defecten aan de dynamo: Er kunnen een aantal typische problemen of defecten in de dynamo aanwezig zijn.

Wat is de gelijkstroomgenerator?

Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in elektrische gelijkstroomenergie. De tegenpool van de dynamo is de gelijkstroommotor, waarin elektrische gelijkstroomenergie omgezet wordt in mechanische energie.

Wat is een gelijkstroommotor?

Een gelijkstroommotor is een motor waarin elektrische energie in de vorm van een gelijkstroom, omgezet wordt in mechanische energie. De werking berust op de lorentzkracht die een stroomvoerende geleider ondervindt in een magnetisch veld.

Wat is gelijkstroom en wisselstroom?

Gelijkstroom en wisselstroom moeten allebei in een kring lopen, maar waar de elektronen bij gelijkstroom altijd dezelfde kant op de kring rond lopen, wisselt dat bij wisselstroom continu om. 3.2.1. Gelijkstroom. Een streep met een stippellijn is het internationale symbool voor gelijkstroom: DC ofwel Direct Current.