Hoe werkt de Snellenkaart?

Hoe werkt de Snellenkaart?

De Snellenkaart is een letterkaart die bestaat uit elf regels met blokletters. De grootte van de letters op de regels verschillen. De eerste regel bevat één of meerdere hele grote letters. Daarna worden de regels naar beneden toe steeds kleiner (uiteraard bevatten de kleinere regels ook meerdere letters).

Hoe groot is een Snellenkaart?

Hoe werkt de Snellenkaart? Bij een Snellenkaart ga je zes meter van de kaart afstaan en lees je zowel alleen met het linkeroog, als alleen met het rechteroog van boven naar beneden. Iemand anders bepaalt tot welke regel je de letters kunt lezen. Naast deze regel staat aangegeven wordt wat gezichtsscherpte is.

Hoeveel procent is mijn zicht?

Een gemiddeld oog ziet 1.0 (100%). Sommige ogen zien meer dan normaal, bijvoorbeeld 1.2 (120%) of 1.6 (160%). Een oog dat minder ziet dan normaal ziet bijvoorbeeld 0.8 (80%), 0.6 (60%), 0.5 (50%), 0.4 (40%), 0.3 (30%), 0.2 (20%), 0.1 (10%) of 0,05 (5%).

Hoe meet je gezichtsscherpte?

De optometrist kan de gezichtsscherpte (visus) vaststellen met behulp van kaarten waarop letters of andere kleine figuren staan. De kaarten hangen op zes meter afstand. Zo kan de optometrist bepalen hoe goed het oog fijne details scherp kan zien.

Wat is een visus test?

De visus is een maat voor gezichtsscherpte als onderdeel van het meeromvattende gezichtsvermogen. De visus is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden. Een oog wordt normaal genoemd als de visus 1,0 of hoger is.

Wat zie je met 50 procent zicht?

De visus van beide ogen samen is minstens 0,5 (50%). Wanneer één oog niet meer werkt dan is de visus in het andere oog minstens 0,5 (50%). De visus wordt altijd gemeten met twee ogen gelijk, de visus met twee ogen samen moet dus minimaal 0,5 (50%) zijn. Het gezichtsveld is horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden.

Wat zie je bij oogsterkte?

Als u bijziend bent ziet u dichtbij goed, terwijl u veraf juist wazig ziet. Dit wazige zicht komt omdat uw oog in de (as)lengte zo sterk groeit dat de afbeelding waar u naar kijkt niet meer óp het netvlies afgebeeld wordt, maar ervóór.

Als de grootste letter niet kan worden onderscheiden, kan de gezichtsscherpte worden onderzocht door vingers te laten tellen van een opgestoken hand. Een waarnemer met een ‘normale’ visus kan op 60 meter afstand nog vingers onderscheiden. De visus wordt dan ook uitgedrukt in ‘zestigste (../60)’.