Hoe werkt de maximumfactuur?

Hoe werkt de maximumfactuur?

Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. Bij de 1e uitbetaling in het kader van de MAF ontvangt u een attest.

Wat is het bedrag van de maximumfactuur?

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan hebt u in principe recht op de sociale MAF. Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR ( geïndexeerd bedrag).

Wat is een plafondbedrag?

Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in 2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met 112,62 euro verlaagd.

Lees ook:   Wat is Leermeesterschap?

Wat is een maximumfactuur cm?

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.

Hoe maximumfactuur aanvragen?

Dit is de Maximumfactuur in functie van het gezinsinkomen. Het remgeld boven een bepaald plafond wordt volledig terugbetaald….Wat is de inkomens-MAF?

Jaarlijks netto gezinsinkomen (EUR) Plafond (EUR)
0 – 11.120,00 250,00
11.120,01 – 19.894,05 506,79
19.894,06 – 30.583,38 732,03
30.583,39 – 41.272,75 1.126,20

Hoeveel remgeld moet je betalen?

Volgens de officiële tarieven bedraagt het remgeld ongeveer 25% van wat je betaalt aan de dokter. Heb je een Globaal Medisch Dossier (GMD), dan krijg je iets meer terugbetaald en ligt het remgeld nog wat lager.

Hoeveel bedraagt een verhoogde tegemoetkoming?

Verhoogde tegemoetkoming – Gemiddeld maximumjaarbedrag van het inkomen – bedragen in EUR (1)

jaren​ Gerechtigden Personen ten laste of samenwonende partner
2020​ ​19.892,01 ​3.682,55
2019​ ​19.335,92 ​3.579,60
​2018 ​18.855,63 ​3.490,68
​2017 18.335,43​ ​3.394,38

Is remgeld voor iedereen gelijk?

Dit maximumbedrag noemen we het remgeldplafond. Zodra je het plafond bereikt, krijg je het remgeld terugbetaald voor de rest van het jaar. De hoogte van het remgeldplafond is niet voor iedereen gelijk.

Lees ook:   Welk mesje hoort bij welke kaas?

Wat is verhoogde tegemoetkoming cm?

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

Welke medicatie maximumfactuur?

Wat is de inkomens-MAF?

Jaarlijks netto gezinsinkomen (EUR) Plafond (EUR)
0 – 11.120,00 250,00
11.120,01 – 19.894,05 506,79
19.894,06 – 30.583,38 732,03
30.583,39 – 41.272,75 1.126,20

Hoe wordt remgeld berekend?

Wie heeft verhoogde tegemoetkoming?

U hebt automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming als u: meer dan 3 maanden een leefloon van het OCMW krijgt. gepensioneerd bent met een laag inkomen (de Inkomensgarantie voor Ouderen) een handicap hebt en hiervoor ook een toelage krijgt van de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

What is the difference between a wholesaler and a reseller?

If the business wants to retain greater control of the terms of sale of its products or services,in particular the price.

 • If the business wants to restrict the agent’s freedom to choose the customers that they deal with.
 • Where the business wants to retain direct contact with its customer.
 • Lees ook:   Hoe werkt een Houtgas motor?

  Why to use a reseller?

  You Might Be Buying a Stolen Game In 2016,game publisher MangaGamer lost thousands of dollars to stolen game codes.

 • Your Game Key Might Not Work Game key resellers can’t verify whether a digital game code is valid or invalid when a third-party seller puts it up for sale.
 • Grey Markets Encourage Region Locking
 • What do I need to become a reseller?

  Create a seller account on Amazon for listing more common products. Scroll to the bottom of Amazon’s homepage to find the “Sell on Amazon” option from the menus.

 • Use an eBay seller account for more control over each item you’re selling.
 • Start a PayPal account so you can get paid securely.
 • What is the difference between reseller and shared?

  – Not all reseller hosting services are the same. Make sure you choose the best reseller hosting provider for your requirements. – Choose a reseller hosting provider that provides white-labeled reseller plans, so your customers aren’t aware they’re using a reseller hosting service. – Ensure that the web hosting company pro

  https://www.youtube.com/watch?v=wwtb0gvFxLw