Hoe ontstaat radioactieve straling?

Hoe ontstaat radioactieve straling?

Radioactieve straling ontstaat als er meer protonen zijn dan neutronen in een atoom. Normaal gesproken zijn er evenveel protonen als neutronen. Maar door kernsplijting kan dit veranderen. Er zijn dan meer protonen dan neutronen in een atoom. Het is dan positief geladen.

Hoe verhoogt radioactiviteit de kans op straling?

Radioactiviteit verhoogt de kans op leukemie (bloedkanker), erfelijke aandoeningen, en afwijkingen bij baby’s die in de baarmoeder aan straling zijn blootgesteld. Hoogradioactief afval blijft tienduizenden jaren straling afgeven en vormt zo een verantwoordelijkheid en risico voor duizenden generaties na de onze.

Waar komen radioactieve stoffen binnen?

Radioactieve stoffen komen je lichaam binnen via je voedsel, longen of huid. De straling die deze stoffen uitzenden is zo sterk dat het veranderingen kan veroorzaken in ons DNA. Die schade wordt normaal gesproken gewoon gerepareerd. Het gebeurt namelijk vaak dat we in aanraking komen met natuurlijke radioactiviteit.

Radioactiviteit is het natuurlijke proces waarbij instabiele atoomkernen spontaan vervallen naar stabiele atoomkernen. Daarbij zenden ze energie uit in de vorm van ioniserende (‘radioactieve’) straling. Radioactiviteit is overal en ‘radioactieve’ straling dus ook. Het komt uit het heelal en uit de aarde zelf.

Waar komen isotopen vandaan?

In Rusland, China, Korea en Argentinië vindt op kleine schaal productie van medische isotopen met reactors plaats. Deze landen produceren doorgaans alleen voor de lokale markt, die daar nog klein is.

Hoe kun je zien of een isotoop stabiel is?

Het koper isotoop Cu-64 heeft 29 protonen en 35 neutronen en is instabiel. Je kunt niet berekenen of met een trucje bepalen of een kern stabiel of instabiel is. Dit zul je altijd moeten opzoeken in de Binas tabel 32.

Hoe weet je of een stof stabiel is?

Of een kern stabiel of instabiel is heeft te maken met het aantal protonen en neutronen maar er is geen eenvoudige wet waaruit je kunt afleiden of een kern stabiel zal zijn. Ook is de halveringstijd waarmee een instabiele kern vervalt te achterhalen uit het aantal kerndeeltjes.

Wat zijn instabiele isotopen?

Atomen van hetzelfde element die verschillen in aantal neutronen in de kern. Isotopen verschillen alleen in massa, niet in chemische eigenschappen. Sommige isotopen zijn instabiel, zij veranderen onder afgifte van radioactieve straling in een stabielere isotoop.