Hoe onderscheidt cognitieve psychologie zich van de Behavioristische benadering?

Hoe onderscheidt cognitieve psychologie zich van de Behavioristische benadering?

Behavioristen beschrijven het gedrag als reacties op de omgeving. Zij geven geen aandacht aan zaken, die zich binnen in de persoon afspelen. De cognitieve benadering houdt zich bezig met het denken en de daarmee samenhangende mentale processen.

Wat is het belangrijkste uitgangspunt van het behaviorisme?

Uitgangspunt van het behaviorisme is dat het gedrag verklaard wordt door leerprocessen, die zich voordoen in de geschiedenis van een persoon, of de situatie waarin hij verkeert. Alle gedragingen worden gezien als (ketens van) reacties op deze situationele of historische context.

Welke perspectieven verklaren de mens als gehele persoon?

Het mens-als-geheel perspectief omvat: – Het psychodynamische perspectief dat zich richt op onbewuste motivatie en geestelijke stoornissen. – Het humanistische perspectief dat zich toelegt op geestelijke gezondheid en menselijk potentieel.

Welke stromingen zijn er binnen de psychologie?

Stromingen binnen de psychologie

 • Psychoanalyse:
 • Behaviorisme:
 • Humanistische psychologie:
 • Cognitieve psychologie.
 • Systeemtheorie:
 • Biologische psychologie.

Wat zijn de uitgangspunten van de biologische psychologie?

De biologische psychologie is de wetenschappelijke bestudering van de biologische basis van het gedrag en de psychische processen denken, voelen enbewustzijn van mensen.

Wat zijn cognitieve technieken?

In een cognitief-gedragstherapeutische aanpak of training wordt aandacht besteed aan storende gedachten en leren jeugdigen vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en anders op de situatie te reageren.

Wat is gedragstherapeutische benadering?

Gedragstherapeuten pogen ongewenste gedragingen en emoties te doen verdwijnen of te veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.

Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?

Gerelateerde Studylists

 • Wat zijn de zes belangrijkste perspectieven van de psychologie?
 • psychologie: het biologische, cognitieve, behavioristische, whole-person-,
 • nieuwe ideeën over geest en gedrag.
 • Biologische.
 • Het lichaam kan apart van.
 • bestudeerd.
 • zenuwstelsel, endocriene.
 • genen.

Welke benaderingen zijn er?

De vier basisbenaderingen voor hulpverleners

 1. De systeemtheorie. Volgens de systeemtheorie kan een mens niet los worden gezien van zijn context, zijn omgeving.
 2. De oplossingsgerichte benadering.
 3. De cognitief gedragsmatige benadering.
 4. Het sociaal competentie model.

Welke perspectieven zijn er binnen de psychologie?

Binnen de psychologie kent men 6 perspectieven. Je kunt deze niet los van elkaar zien. Geen psychologisch perspectief verklaart het menselijk gedrag het best. De 6 perspectieven samen helpen om een holistisch beeld te vormen van het menselijk gedrag.

Wat zijn de belangrijkste gedragstherapeutische technieken?

Cognitief-gedragstherapeutische technieken

 • Cognitieve herstructurering. Oftewel het opsporen en uitdagen van storende gedachten.
 • Zelfinstructietraining en hardop-denken-methode.
 • Probleemoplossend denken.
 • Zelfmanagement (‘de baas zijn over jezelf’)
 • Woedethermometer.
 • Psycho-educatie.
 • Gedragsexperimenten.