Hoe maak je een samenvatting van een film?

Hoe maak je een samenvatting van een film?

De verplichte opdrachten zijn:

 • Algemene informatie. – Titel.
 • Titelbeschrijving. Wat is het verband tussen de titel en het film.
 • Gebeurtenissen. Beschrijf in ongeveer 200 woorden waar de film over gaat.
 • Personages. – Wie is/zijn de hoofdpersoon/hoofdpersonen uit de film?
 • Tijd en ruimte.
 • Hoe is de film geschreven.

Wat moet er staan in een samenvatting?

Een ijzersterke samenvatting Het waarom van je onderzoek en het onderwerp. Het hoe van je onderzoek, de methodes die je hebt gebruikt. Je belangrijkste bevindingen. Je belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties.

Hoe maak je een samenvatting basisschool?

Stappenplan samenvatten

 1. Lees de tekst rustig door.
 2. Ga op zoek naar moeilijke woorden en zoek hier de betekenis van op.
 3. Verdeel de tekst in stukken.
 4. Zoom in op details.
 5. Bepaal de hoofd- en bijzaken.
 6. Schrijf de informatie die je over hebt kort op.
 7. Controleer als laatste je samenvatting door hem nog een keer door te lezen.

Hoe maak je een samenvatting examen?

De samenvatting uitschrijven

 1. Noteer de titel en de naam van de schrijver.
 2. Schrijf de kernzinnen van inleiding en middenstuk op.
 3. Noteer uit het slot de hoofdgedachte.
 4. Controleer je samenvatting op formulering (gebruik geen telegramstijl) en spelling en tel het aantal woorden.
 5. Schrijf je samenvatting in het net.

Hoe maak je het beste een samenvatting?

Hoe maak je een goede samenvatting?

 1. Lees/bekijk de tekst één keer oriënterend.
 2. Lees de tekst gericht door.
 3. Lees de tekst nauwkeurig en begin met je samenvatting.
 4. Schrijf per kopje een samenvatting in je eigen woorden.
 5. Controleer of je alle belangrijke informatie in jouw samenvatting hebt verwerkt.