Hoe krijg ik een permanente verblijfsvergunning?

Hoe krijg ik een permanente verblijfsvergunning?

De voorwaarden zijn:

  1. je woont tenminste 5 jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  2. op het moment van de aanvraag heb je een geldige verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
  3. je hebt het inburgeringsexamen gehaald.
  4. je hebt voldoende en duurzaam inkomen.

Wat als je geen verblijfsvergunning hebt?

Als iemand zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft betekent dat wel dat hij: geen recht heeft op onderdak en sociale zekerheid. elk moment in vreemdelingendetentie opgesloten kan worden ’ter fine van uitzetting’. een terugkeerbesluit en inreisverbod kan krijgen.

Wat is een geldige verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Alle verblijfsvergunningen die geen betrekking hebben op asiel, noemt men reguliere verblijfsvergunningen.

Wat als je verblijfsdocument is verlopen?

Wat kan ik doen? Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u een mogelijk een verblijfsgat. U kunt dit doen tot een redelijke termijn van 2 jaar na het verlopen van uw vergunning.

Heb ik nog een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat is een Verblijfsaantekening?

Een aanvraag om een EU-verblijfsdocument als ouder van een Nederlands kind mag in Nederland worden afgewacht. Hiervoor ontvangt de ouder van het kind een sticker in het paspoort met verblijfsaantekeningen. Met deze sticker kan het rechtmatig verblijf tijdens de aanvraag worden aangetoond.