Hoe kan je een trauma verwerken?

Hoe kan je een trauma verwerken?

Laat herinneringen toe: Sta af en toe stil bij de gebeurtenis. Wanneer u de herinnering toelaat, zult u het verdriet en de pijn sneller kunnen verwerken. Praat erover: Praat over de traumatische gebeurtenis met mensen die u kunt vertrouwen, zoals familieleden of vrienden. U kunt er beter over praten dan over piekeren.

Welke behandelingen voor kanker?

Chirurgie, radiotherapie en chemotherapie zijn de belangrijkste soorten behandelingen voor kanker. Daarnaast zijn er nog andere behandelingen — bijvoorbeeld hormoontherapie, doelgerichte therapie (targeted therapy) en immunotherapie — die de laatste jaren voor bepaalde kankers meer en meer gebruikt worden.

Wat voor fysiotherapeuten zijn er?

Welke soorten fysiotherapie bestaan er allemaal?

  • Algemene fysiotherapie. De algemene fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen.
  • Arbeidsfysiotherapie.
  • Bekkenfysiotherapie.
  • Geriatriefysiotherapie.
  • Kinderfysiotherapie.
  • Manuele therapie.
  • Oedeemfysiotherapie.
  • Orofaciaal fysiotherapie.

Is psychotherapeut beschermde titel?

De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren.

Wat zijn de behandelvormen van psychotherapie?

Therapievormen. Vaktherapie. Mindfulness. Runningtherapie. Psychotherapie. Schematherapie. Cognitieve gedragstherapie. Systeemtherapie. Acceptance and Commitment Therapy.

Hoe lang duurt Psychoanalytische Psychotherapie?

Psychoanalytische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren. Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Wat is het doel van psychotherapie?

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken.

Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.