Hoe kan ik iemand uitnodigen naar Belgie?

Hoe kan ik iemand uitnodigen naar Belgie?

Voor een vrienden- of familiebezoek kan dat bijvoorbeeld met:

  1. een uitnodigingsbrief die de datum, de duur en het doel van het verblijf vermeldt.
  2. het bewijs van verwantschap met het familielid dat men bezoekt.
  3. informatie over de band met de persoon die de betrokkene uitnodigt.

Hoe kan ik iemand uitnodigen uit Turkije?

Als je iemand wilt uitnodigen, die voor zijn reis naar Nederland een visum nodig heeft (en die bij jou mag logeren), dan heeft deze persoon voor het krijgen van een visum een ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ nodig. Een voorwaarde is dat het bezoek niet langer dan 90 dagen duurt.

Waar zijn de Nederlandse ambassades?

Nederlandse ambassades en consulaten(-generaal)

Land Stad/Plaats Ambassadeur/Consul-Generaal/Consul
Albanië Tirana Guusje Korthals Altes
Algerije Algiers Robert van Embden
Angola Luanda ? (ook ambassadeur voor Sao Tomé en Principe)
Antigua en Barbuda (consulaat) Saint John’s Kevin Gomez (ook consul voor Montserrat)

Welke taal spreken ze op de ambassade?

In een land waar de overgrote meerderheid Nederlandstalig is, worden de ambassades geacht het publiek te woord te kunnen staan in het Nederlands.

Hoe krijg je papieren in België?

Wilt u permanent in België komen wonen, dan hebt u na het vervallen van uw visum andere verblijfsdocumenten nodig. Die verblijfsdocumenten vraagt u aan bij de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken….Procedure

  1. uw nationaliteit.
  2. de duur van uw verblijf.
  3. en het doel van uw verblijf in België.

Heeft Nederland overal een ambassade?

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft wereldwijd ongeveer 140 vertegenwoordigingen zoals ambassades en consulaten. Deze vertegenwoordigingen zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse belangen in 224 landen en gebieden wereldwijd.

Waar wonen diplomaten?

Het huis waar een ambassadeur woont heet een residentie. Een ambassadeur heeft altijd diplomatieke onschendbaarheid. Dat betekent dat hij, zijn familie én zijn medewerkers niet gearresteerd of bestraft mogen worden. Soms is er in een andere grote stad een soort mini-ambassade, een consulaat.