Heeft ADHD invloed op IQ?

Heeft ADHD invloed op IQ?

In twijfelgevallen moet er daarom een niveaubepaling worden gedaan, maar pas op: bij ernstige ADHD kan deze door concentratieproblemen wel eens een lager IQ-getal geven, dat uw kind een deel van zijn leven blijft achtervolgen.

Kan je ADD en ADHD hebben?

Personen met het gecombineerde type ADHD hebben trekjes van zowel het klassieke ADD als ADHD en zijn daarmee in meer of mindere mate impulsief, hyperactief en makkelijk afgeleid.

Heeft mijn kind ADHD of is hij hoogbegaafd?

Bij kinderen die problemen hebben met hun concentratie en/of hyperactief zijn, wordt al vaak gedacht aan ADHD. Rusteloosheid, onoplettendheid, erg energiek zijn of dagdromen zijn zaken die bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomen en tevens allemaal kenmerken zijn van ADHD.

Is ADHD een valide diagnose wanneer er sprake is van hoogbegaafdheid?

De vraag rijst daarom: kan bij intelligente kinderen de diagnose ADHD gesteld worden? Uit een literatuuroverzicht blijkt dat hoge intelligentie juist geen verklarende factor is voor een sterke mate van ADHD-gedragingen: een hoge intelligentie gaat samen met een kleinere kans op ADHD-symptomen.

Kan ADD veranderen in ADHD?

In de diagnostisering (DSM-5) worden voor ADD tegenwoordig de criteria gebruikt van ADHD, maar dan zonder hyperactiviteit. Kortom ADD en ADHD heten nu allemaal ADHD. Toch is er een groot verschil en is het van belang dat de aanpak wel rekening houdt met deze verschillen.

Wat vinden mensen met ADHD moeilijk?

Volwassenen met ADHD vinden het vaak lastig om sociale contacten en relaties aan te gaan en te onderhouden. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om sociale regels toe te passen, of je verbreekt een vriendschap of relatie (te) snel door je impulsiviteit.

Wat moet je niet doen bij iemand met ADHD?

Tips over omgaan met iemand met adhd

  1. Het kan moeilijk zijn om een goede relatie te hebben en te houden met iemand, die snel is afgeleid.
  2. Laat de verantwoordelijkheid waar deze hoort.
  3. Geef niet ongevraagd advies en lever geen kritiek.
  4. Complimenten geven voor de (kleine) dingen die goed gaan is te allen tijde belangrijk.

Heb ik ADHD of ben ik hoogbegaafd?

Kun je hoogbegaafd zijn en ADHD hebben?

Een kind kan hoogbegaafd zijn én ADD/ADHD hebben. Maar het kan ook zo zijn dat enkele kenmerken van hoogbegaafdheid onterecht voor ADD/ADHD aangezien worden. Dit komt vaak voor, de auteurs schatten dat in circa 50% van de gevallen de diagnose ADD/ADHD bij hoogbegaafden niet terecht is.