Hoe maak je een boxplot op word?

Hoe maak je een boxplot op word?

Belangrijk: In Word, Outlook en PowerPoint werkt deze stap iets anders:

  1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op Grafiek.
  2. Klik in het dialoogvenster Grafiek invoegen op het tabblad Alle grafieken en klik op Box-and-whisker.

Hoe maak je boxplot Excel?

Hoewel Excel 2013 niet over een grafieksjabloon voor boxplots beschikt, kunt u boxplots maken door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Bereken kwartielwaarden uit de brongegevensset.
  2. Bereken kwartielverschillen.
  3. Maak van de kwartielbereiken een gestapeld kolomdiagram.
  4. Zet het gestapeld kolomdiagram om in de boxplotstijl.

Hoe maak je een boxplot?

Een boxplot maak je als volgt. Maak eerst de betreffende getallenlijn. Zet daarna een stip boven de getallenlijn ter hoogte van de laagste waarde, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de hoogste waarde. Vervolgens teken je een rechthoek tussen kwartiel 1 en kwartiel 3 en zet je een streep bij de mediaan

Lees ook:   Welke vullingen heb ik nodig vulpen?

Welke vorm Wilt u tekenen?

Als u een lijn wilt tekenen die zowel gebogen als rechte segmenten bevat, klikt u op Vrije vorm. Als u een vorm wilt tekenen die eruitziet alsof deze met pen of potlood is getekend, of als u vloeiende bochten wilt maken, klikt u op Krabbel. Klik ergens in het document en sleep de muisaanwijzer om de vorm te tekenen.

Hoe te tekenen in Word?

Om te tekenen in Word moet u uiteraard eerst een nieuw (leeg) document openen voor u ermee aan de gang kunt gaan. Klik vervolgens op het tabblad Invoegen. U hebt dan vele opties.

Wat zijn q1 en q3?

De mediaan over de eerste helft (met de laagste getallen) heet het eerste kwartiel en wordt aangegeven met Q1. De mediaan over de tweede helft (met de hoogste getallen) heet het derde kwartiel en wordt aangegeven met Q3.

Wat betekent Q1 Q2 Q3?

Meetwaarden die samen een verdeling scheiden in vier porties objecten van gelijke omvang; zo verdeelt het eerste kwartiel, Q1, de objecten in de 25% laagst en 75% hoogst scorende.

Lees ook:   Kan witloof slecht worden?